جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B295 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق 500 متر قبل از خروجی هنگام افقی 38 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B294 بیلبورد تهران بیلبورد همت شرق به غرب نرسیده به ورودی شهرک قدس عمودی 86 750.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B293 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق بعد از خروجی شیخ فضل الله افقی 108 750.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B292 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق بعد از پل بزرگراه کردستان افقی 54 500.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B291 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوب به شمال ورودی صدر افقی 36 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B290 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوب به شمال نرسیده به صدر سانروف افقی 49 160.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B289 بیلبورد تهران بیلبورد جمهوری مقابل پاساژ توکل تابلو 8 افقی 15 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B288 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع جنوبی میدان هفت تیر روبروی پل عابر پیاده ابتدای درب مترو رفیوژ میانی افقی 30 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B287 بیلبورد تهران بیلبورد بهشتی ابتدای خیابان میرزای شیرازی افقی 15 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B286 بیلبورد تهران بیلبورد شریعتی مقابل بلوار صبا افقی 21 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B285 بیلبورد تهران بیلبورد سعادت آباد ضلع جنوب غربی سمت راست افقی 15 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B284 بیلبورد تهران بیلبورد سعادت آباد ضلع جنوب غربی سمت چپ افقی 15 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B283 بیلبورد تهران بیلبورد شهرک غرب خیابان ایران زمین نرسیده به کانون قدس تابلو 1 افقی 18 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B282 بیلبورد تهران بیلبورد بلوار فرحزادی مقابل خیابان ایوانک افقی 24 125.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B281 بیلبورد تهران بیلبورد فرشته خیابان فیاضی نبش خیابان اخگر افقی 15 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین