جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p48 پل های تهران پل عابر نواب جنوب به شمال پل خیابان صفدری افقی 56 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p47 پل های تهران پل عابر نواب شمال به جنوب پل خیابان مرتضوی افقی 56 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p46 پل های تهران پل عابر ستاری جنوب به شمال تقاطع بلوار فردوس افقی 62 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p45 پل های تهران پل عابر ستاری جنوب به شمال ورودی فروشگاه کوروش افقی 45 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p44 پل های تهران پل عابر اشرفی اصفهانی جنوب به شمال نرسیده به مرزداران افقی 45 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p43 پل های تهران پل عابر اشرفی اصفهانی شمال به جنوب پایین تر از مرزداران افقی 45 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p42 پل های تهران پل عابر ستارخان شرق به غرب بعد از پمپ بنزین بهبودی افقی 42 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p41 پل های تهران پل عابر ستارخان غرب به شرق بعد از پمپ بنزین بهبودی افقی 30 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p40 پل های تهران پل عابر خیابان طالقانی غرب به شرق پل حافظ افقی 47 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p39 پل های تهران پل عابر انقلاب شرق به غرب تقاطع سعدی (دروازه دولت ) افقی 26 85.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p38 پل های تهران پل عابر انقلاب غرب به شرق تقاطع سعدی (دروازه دولت ) افقی 26 85.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p37 پل های تهران پل عابر کریمخان غرب به شرق ابتدای خیابان آبان (عضدی) افقی 55 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p36 پل های تهران پل عابر کریمخان شرق به غرب ابتدای خیابان آبان (عضدی) افقی 54 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p35 پل های تهران پل عابر صیاد شیرازی جنوب به شمال 50 متر مانده به خروجی میدان هروی افقی 45 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p34 پل های تهران پل عابر میدان قدس غرب به شرق ابتدای خیابان شهرداری افقی 62 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین