جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p63 پل های تهران پل عابر همت غرب به شرق نرسیده به خیابان شریعتی افقی 57 155.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p62 پل های تهران پل عابر همت نرسیده به پل ستاری پل عابر خیابان شاهین غرب به شرق افقی 41 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p61 پل های تهران پل عابر همت غرب به شرق مقابل برج میلاد افقی 104 290.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p60 پل های تهران پل عابر همت شرق به غرب مقابل برج میلاد افقی 76 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p59 پل های تهران پل عابر همت پل کردستان غرب به شرق افقی 73 275.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p58 پل های تهران پل عابر همت پل کردستان شرق به غرب افقی 68 275.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p57 پل های تهران پل عابر شیخ فضل اله نوری جنوب به شمال سر طرشت افقی 44 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p56 پل های تهران پل عابر شیخ فضل اله نوری شمال به جنوب سر طرشت افقی 42 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p55 پل های تهران پل عابر شیخ فضل اله غرب به شرق تقاطع بزرگراه یادگار امام افقی 57 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p54 پل های تهران پل عابر شیخ فضل اله ابتدای آزاد راه تهران کرج مقابل هواپیمایی ماهان افقی 90 195.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p53 پل های تهران پل عابر بسیج بعد از بیست متری افسریه (سر خیابان آهنگ) افقی 36 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p52 پل های تهران پل عابر سعیدی جنوب به شمال تقاطع چهارراه یافت آباد افقی 45 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p51 پل های تهران پل عابر سعیدی شمال به جنوب تقاطع چهارراه یافت آباد افقی 47 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p50 پل های تهران پل عابر ری روبروی مسجد همدانیها افقی 34 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p49 پل های تهران پل عابر نواب شمال به جنوب پل خیابان صفدری افقی 60 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین