جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p78 پل های تهران پل عابر کردستان تقاطع خیابان 35 جنوب به شمال افقی 47 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p77 پل های تهران پل عابر کردستان تقاطع خیابان 35 شمال به جنوب افقی 39 85.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p76 پل های تهران عرشه پل سواره یادگار امام جنوب به شمال پیشانی پل حکیم افقی 53 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p75 پل های تهران عرشه پل سواره یادگار امام بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو جنوب به شمال افقی 50 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p74 پل های تهران عرشه پل سواره شیخ فضل اله پل سواره رو جلال آل احمد جنوب به شمال افقی 47 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p73 پل های تهران عرشه پل سواره شیخ فضل اله پل سواره رو جلال آل احمد شمال به جنوب افقی 47 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p72 پل های تهران پل عابر حکیم بلوار اباذر شرق به غرب افقی 47 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p71 پل های تهران پل عابر حکیم بعد از یادگار دومین پل جنب ورودی به اشرفی اصفهانی غرب به شرق افقی 59 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p70 پل های تهران پل عابر حکیم بعد از یادگار دومین پل جنب ورودی به اشرفی اصفهانی شرق به غرب افقی 62 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p69 پل های تهران عرشه پل سواره چمران پل گیشا شمال به جنوب افقی 64 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p68 پل های تهران عرشه پل سواره چمران پیشانی پل سواره نمایشگاه شرق به غرب افقی 40 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p67 پل های تهران پل عابر خروجی دیباجی به سمت کامرانیه زیر گذر صدر مسیر جنوب به شمال افقی 32 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p66 پل های تهران پل عابر مدرس پل عابر میرداماد جنوب به شمال افقی 63 320.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p65 پل های تهران پل عابر همت بعد از صیاد مقابل ساختمان ایرانسل - شرق به غرب افقی 65 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p64 پل های تهران پل عابر همت بعد از صیاد مقابل ساختمان ایرانسل افقی 65 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین