جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p93 پل های تهران عرشه پل سواره امام علی بالاتر از همت پیشانی پل سواره شیان افقی 43 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p92 پل های تهران عرشه پل سواره امام علی نرسیده به همت پیشانی پل سواره شیان افقی 47 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p91 پل های تهران پل عابر امام علی بالاتر از همت جنوب به شمال افقی 60 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p90 پل های تهران پل عابر امام علی نرسیده به همت شمال به جنوب افقی 47 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p89 پل های تهران پل عابر بلوار اندرزگو بعد از بلوار کاوه به سمت شریعتی غرب به شرق افقی 38 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p88 پل های تهران پل عابر بلوار اندرزگو بعد از بلوار کاوه به سمت شریعتی شرق به غرب افقی 38 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p87 پل های تهران پل عابر تقاطع خیابان رونامه اطلاعات مسیر غرب به شرق افقی 47 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p86 پل های تهران پل عابر تقاطع خیابان روزنامه اطلاعات مسیر شرق به غرب افقی 36 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p85 پل های تهران پل عابر خیابان آیت الله کاشانی تقاطع خیابان اباذر غرب به شرق افقی 56 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p84 پل های تهران پل عابر خیابان آیت الله کاشانی تقاطع خیابان اباذر شرق به غرب افقی 53 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p83 پل های تهران پل عابر ستاری جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش جنوب به شمال افقی 47 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p82 پل های تهران پل عابر سعادت آباد بین میدان کاج و چهاراره سعادت آباد جنوب به شمال افقی 41 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p81 پل های تهران پل عابر سعادت آباد بین میدان کاج و چهاراره سعادت آباد شمال به جنوب افقی 47 115.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p80 پل های تهران پل عابر نیایش تقاطع بلوار فرحزادی غرب به شرق افقی 47 125.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p79 پل های تهران پل عابر نیایش تقاطع بلوار فرحزادی شرق به غرب افقی 47 125.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین