جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p108 پل های تهران پل عابر مدرس تقاطع آفریقا ورودی آفریقا جنوبی شمال به جنوب افقی 59 550.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p107 پل های تهران پل عابر نرسیده به چهارراه سیروس افقی 31 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p106 پل های تهران پل عابر شوش انتهای وحدت اسلامی غرب به شرق افقی 35 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p105 پل های تهران پل عابر روبروی مسجد همدانی ها جنوب به شمال افقی 35 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p104 پل های تهران عرشه پل سواره نواب پیشانی پل سواره رو قزوین شمال به جنوب افقی 53 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p103 پل های تهران عرشه پل سواره نواب پل سواره کمیل شمال به جنوب افقی 56 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p102 پل های تهران پل عابر پیروزی ابتدای خیابان شکوفه شرق به غرب افقی 41 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p101 پل های تهران پل عابر پیروزی ابتدای خیابان شکوفه غرب به شرق افقی 41 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p100 پل های تهران پل عابر کریمخان شرق به غرب ابتدای خیابان آبان (عضدی) افقی 56 135.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p99 پل های تهران پل عابر باقری نرسیده به فرجام شمال به جنوب افقی 47 96.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p98 پل های تهران پل عابر بالاتر از فرجام تقاطع 182 جنوب به شمال افقی 53 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p97 پل های تهران پل عابر نرسیده به فرجام تقاطع 182 شمال به جنوب افقی 53 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p96 پل های تهران پل عابر باقری تقاطع 196 دلاوران شمال به جنوب افقی 41 96.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p95 پل های تهران عرشه پل سواره صیاد پل سواره رو رسالت جنوب به شمال افقی 53 105.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p94 پل های تهران عرشه پل سواره صیاد شمالی پایین تر از همت شمال به جنوب افقی 56 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین