جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p123 پل های تهران پل عابر نیایش شرق به غرب بعد از سئول افقی 72 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p122 پل های تهران پل عابر ستاری جنوب به شمال روبروی پارکینگ کوروش افقی 45 300.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p121 پل های تهران پل عابر ستاری شمال به جنوب روبروی پارکینگ کوروش افقی 45 300.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p120 پل های تهران پل عابر سعادت آباد بلوار پاکنژاد جنوب به شمال قبل از ورودی نیایش افقی 48 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p119 پل های تهران پل عابر اندرزگو شرق به غرب قبل از تقاطع علوی قبل از مجتمع سانا افقی 30 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p118 پل های تهران پل عابر چمران جنوب به شمال بدنه پل عابر مقابل آتی ساز افقی 54 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p117 پل های تهران پل عابر چمران شمال به جنوب بدنه پل عابر مقابل آتی ساز افقی 36 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p116 پل های تهران پل عابر چمران جنوب به شمال قبل از پل مدیریت افقی 45 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p115 پل های تهران پل عابر چمران شمال به جنوب قبل از پل مدیریت افقی 45 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p114 پل های تهران پل عابر چمران جنوب به شمال نمایشگاه افقی 45 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p113 پل های تهران پل عابر همت مقابل پارک پردیسان افقی 36 300.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p112 پل های تهران پل عابر همت مقابل پارک پردیسان شرق به غرب افقی 36 300.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p111 پل های تهران عرشه پل سواره همت غرب به شرق بدنه پل آفریقا افقی 61 500.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p110 پل های تهران عرشه پل سواره همت شرق به غرب بدنه پل آفریقا افقی 54 500.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p109 پل های تهران پل عابر مدرس تقاطع آفریقا ورودی آفریقا شمالی (الهیه) افقی 63 600.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین