جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p138 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس پل ظفر جنوب به شمال افقی 56 390.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p137 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس پل ظفر شمال به جنوب افقی 56 390.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p136 پل های تهران پل عابر غرب به شرق بعد از جناح بدنه پل عابر افقی 60 300.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p135 پل های تهران عرشه پل سواره آزادگان جنوب به شمال نرسیده به همت بدنه پل محمد رضا زرین (علامه جعفری) افقی 45 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p134 پل های تهران عرشه پل سواره آزادگان شمال به جنوب بعد از همت بدنه پل محمد رضا زرین (علامه جعفری) افقی 45 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p133 پل های تهران پل عابر افسریه جنوب به شمال روبروی بیمارستان بعثت افقی 53 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p132 پل های تهران پل عابر افسریه شمال به جنوب روبروی بیمارستان بعثت افقی 60 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p131 پل های تهران پل عابر بابایی رو به روی مرکز جهاد خود کفایی غرب به شرق افقی 54 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p130 پل های تهران پل عابر بابایی رو به روی مرکز جهاد خود کفایی شرق به غرب افقی 55 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p129 پل های تهران پل عابر انتهای حکیم(شهید همدانی) غرب به شرق ورودی خیاابن ایران خودرو افقی 38 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p128 پل های تهران پل عابر انتهای حکیم(شهید همدانی) شرق به غرب ورودی خیابان ایران خودرو افقی 38 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p127 پل های تهران عرشه پل سواره اشرفی اصفهانی شمال به جنوب پل سواره رو همت افقی 60 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p126 پل های تهران پل عابر رسالت ابتدای بنی هاشم غرب به شرق افقی 45 260.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p125 پل های تهران پل عابر رسالت ابتدای بنی هاشم شرق به غرب افقی 45 260.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p124 پل های تهران پل عابر رسالت شرق به غرب ابتدای چهارراه سرسبز افقی 45 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین