جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shs 27 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک از سمت شهر نصیر آباد پلاک های 32، 33 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 26 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد خروجی شهرک به سمت شهر نصیر آباد پلاک های 30، 31 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 25 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی از شهر نصیر آباد پشت نگهبانی پلاک 27 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 24 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد داخل میدان شقایق پلاک های 26،28،29 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 23 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد تقاطع خیابان صنعت و ارغوان 1 پلاک های 22،23،24،25 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 22 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی از شهر نصیر آباد مقابل نگهبانی پلاک 21 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 21 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد بعد از آتش نشانی پلاک 20 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 20 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد مقابل آتش نشانی پلاک های 16،17،18،19 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 19 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک قبل از آتش نشانی پلاک 15 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 18 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک نبش خیابان ابن سیناو صنعت پلاک های 13 - 14 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 17 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک مقابل ساختمان بانک صنعت و معدن پلاک های 11، 12 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 16 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک مقابل ساختمان هئیت امناء پلاک های 6،7،8،9،10 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 15 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد خروجی شهرک به سمت رباط کریم پلاک 5 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 14 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک از سمت رباط کریم پلاک های 3 و 4 بعد از نگهبانی افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 13 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک از سمت رباط کریم پلاک های 1 و 2 قبل از نگهبانی افقی 21 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین