جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p153 پل های تهران عرشه پل سواره چمران بدنه پل سئول افقی 54 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p152 پل های تهران عرشه پل سواره چمران پل نیایش افقی 56 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p151 پل های تهران پل عابر چمران اول ولنجک روبروی پمپ بنزین افقی 56 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p150 پل های تهران پل عابر بابایی غرب به شرق قبل از خروجی باقری روبروی شهرک شهید رسولی افقی 50 95.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p149 پل های تهران پل عابر امام علی پل صدر افقی 48 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p148 پل های تهران پل عابر رسالت شرق به غرب قبل از صیاد (استاد حسن بنا) افقی 56 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p147 پل های تهران پل عابر رسالت شرق به غرب مقابل مجتمع دنیای نور افقی 63 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p146 پل های تهران پل عابر رسالت غرب به شرق مقابل مجتمع دنیای نور افقی 63 160.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p145 پل های تهران پل عابر رسالت غرب به شرق بعد از صیاد افقی 56 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p144 پل های تهران پل عابر میدان پونک جنوب به شمال مقابل مجتمع تجاری بوستان افقی 41 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p143 پل های تهران پل عابر همت شرق به غرب قبل از خروجی دریاچه چیتگر افقی 47 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p142 پل های تهران پل عابر همت نرسیده به سردار جنگل افقی 54 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p141 پل های تهران عرشه پل سواره همت پل پاسداران افقی 56 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p140 پل های تهران عرشه پل سواره همت پل گاندی شرق به غرب افقی 48 390.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p139 پل های تهران عرشه پل سواره همت پل گاندی غرب به شرق افقی 64 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین