جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p168 پل های تهران پل عابر شریعتی جنوبی به شمال روبروی پارک شریعتی افقی 50 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p167 پل های تهران پل عابر نیایش مقابل باشگاه انقلاب شرق به غرب افقی 61 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p166 پل های تهران پل عابر نیایش مقابل باشگاه انقلاب غرب به شرق افقی 45 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p165 پل های تهران پل عابر ولیعصر جنوب به شمال قبل از ظفر افقی 50 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p164 پل های تهران عرشه پل سواره حکیم پل سواره رو کردستان مقابل برج میلاد افقی 46 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p163 پل های تهران پل عابر حکیم شرق به غرب قبل ستاری نبش پیامبر افقی 47 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p162 پل های تهران پل عابر نواب نبش داوود محبوب مجاز افقی 43 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p161 پل های تهران پل عابر نواب نبش داوود محبوب مجاز افقی 62 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p160 پل های تهران پل عابر یادگار امام جنوب به شمال بعد از همت تقاطع ایوانک افقی 45 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p159 پل های تهران عرشه پل سواره یادگار امام پل شهید همت جنوب به شمال افقی 57 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p158 پل های تهران عرشه پل سواره یادگار امام پل شهید همت شمال به جنوب افقی 57 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p157 پل های تهران پل عابر یادگار امام شمال به جنوب قبل از همت تقاطع ایوانک افقی 57 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p156 پل های تهران پل عابر چمران اول ولنجک روبروی پمپ بنزین غرب به شرق افقی 38 260.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p155 پل های تهران پل عابر چمران غرب به شرق پل عابر نمایشگاه افقی 62 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p154 پل های تهران عرشه پل سواره چمران پل نیایش جنوب به شمال افقی 57 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین