جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p183 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس شمال به جنوب پیشانی پل سواره رو رسالت افقی 60 530.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p182 پل های تهران پل عابر امام خمینی شرق به غرب بعد از میدان حر افقی 31 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p181 پل های تهران پل عابر آزادی نبش خیابان خوش غرب به شرق افقی 60 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p180 پل های تهران پل عابر آزادی نبش خیابان خوش شرق به غرب افقی 60 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p179 پل های تهران پل عابر زیرگذر شرقی میدان آزادی جنوب به شمال افقی 40 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p178 پل های تهران پل عابر ستاری جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از خروجی تهران کرج افقی 57 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p177 پل های تهران پل عابر ستاری شمال به جنوب بعد از فردوس قبل از خروجی تهران کرج افقی 57 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p176 پل های تهران پل عابر صیاد شیرازی پل شهید زین الدین جنوب به شمال افقی 56 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p175 پل های تهران پل عابر صیاد شیرازی پل شهید زین الدین شمال به جنوب افقی 62 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p174 پل های تهران پل عابر میدان آرژانتین جنب شهروند بیهقی افقی 37 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p173 پل های تهران پل عابر میدان آرژانتین جنب پارکینگ بیهقی افقی 47 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p172 پل های تهران پل عابر شهرک غرب بلوار فرحزادی مقابل مسجد جامع غرب به شرق افقی 56 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p171 پل های تهران پل عابر شهرک غرب بلوار فرحزادی مقابل مسجد جامع شرق به غرب افقی 56 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p170 پل های تهران پل عابر جنب مترو تجریش غرب به شرق افقی 62 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p169 پل های تهران پل عابر جنب مترو تجریش شرق به غرب افقی 63 230.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین