جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p198 پل های تهران پل عابر مدرس جنوب به شمال پل سوم افقی 45 340.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p197 پل های تهران پل عابر میدان خراسان پل مکانیزه افقی 54 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p196 پل های تهران پل عابر صیاد شیرازی شمال به جنوب قبل از زین الدین افقی 60 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p195 پل های تهران پل عابر صیاد شیرازی جنوب به شمال قبل از زین الدین افقی 60 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p194 پل های تهران پل عابر باکری جنوب به شمال روبروی هایپر استار افقی 40 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p193 پل های تهران پل عابر باکری شمال به جنوب روبروی هایپر استار افقی 40 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p192 پل های تهران پل عابر شمال به جنوب بعد از جلال آل احمد افقی 54 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p191 پل های تهران پل عابر شمال به جنوب بعد از حکیم نرسیده به مرزداران افقی 62 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p190 پل های تهران پل عابر حکیم غرب به شرق بعد از اشرفی اصفهانی افقی 40 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p189 پل های تهران پل عابر حکیم شرق به غرب بعد از اشرفی اصفهانی افقی 40 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p188 پل های تهران عرشه پل سواره کردستان جنوب به شمال پل سواره رو حکیم افقی 45 250.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p187 پل های تهران عرشه پل سواره کردستان شمال به جنوب پل سواره رو حکیم افقی 55 290.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p186 پل های تهران پل عابر شریعتی جنوب به شمال ایستگاه مترو قیطریه افقی 45 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p185 پل های تهران پل عابر شریعتی شمال به جنوب ایستگاه مترو قیطریه افقی 45 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p184 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس جنوب به شمال پیشانی پل سواره رو رسالت افقی 55 440.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین