جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p243 پل های تهران عرشه پل سواره نیایش غرب به شرق پل فرهنگ افقی 45 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p242 پل های تهران عرشه پل سواره نیایش شرق به غرب پل فرهنگ افقی 45 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p241 پل های تهران عرشه پل سواره نیایش سئول افقی 60 320.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p240 پل های تهران پل عابر نیایش غرب به شرق بعد از بلوار فرحزادی روبروی خیابان باران افقی 60 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p239 پل های تهران پل عابر نیایش شرق به غرب بعد از بلوار فرحزادی روبروی خیابان باران افقی 60 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p238 پل های تهران پل عابر شرق به غرب نبش خیابان دیدار افقی 45 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p237 پل های تهران پل عابر غرب به شرق نبش خیابان دیدار افقی 45 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p236 پل های تهران عرشه پل سواره چمران پل سواره رو شهید همت افقی 54 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p235 پل های تهران پل عابر شیخ فضل الله ضلع جنوب میدان صنعت جنوب به شمال افقی 45 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p234 پل های تهران پل عابر شیخ فضل الله ضلع جنوب میدان صنعت شمال به جنوب افقی 45 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p233 پل های تهران پل عابر شهید همت غرب به شرق پل شریعتی افقی 45 380.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p232 پل های تهران پل عابر شهید همت شرق به غرب پل شریعتی افقی 64 420.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p231 پل های تهران پل عابر ونک پارک شیراز جنوبی- غرب به شرق افقی 41 420.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p230 پل های تهران پل عابر ونک پارک شیراز جنوبی- شرق به غرب افقی 45 420.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p229 پل های تهران پل عابر همت شرق به غرب تقاطع شیخ بهایی افقی 45 420.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین