جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p258 پل های تهران عرشه پل سواره همت پل سواره رو پاسداران شرق به غرب افقی 54 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p257 پل های تهران پل عابر دماوند مسیر شرق به غرب مقابل بیمارستان بو علی افقی 20 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p256 پل های تهران پل عابر دماوند مسیر غرب به شرق مقابل بیمارستان بو علی افقی 30 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p255 پل های تهران پل عابر بابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزان غرب به شرق افقی 60 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p254 پل های تهران پل عابر بابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزان افقی 60 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p253 پل های تهران پل عابر بابایی شرق به غرب قبل از خیابان هنگام روبروی شهرک سیدالشهدا افقی 60 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p252 پل های تهران پل عابر بابایی غرب به شرق قبل از خیابان هنگام روبروی شهرک سیدالشهدا افقی 60 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p251 پل های تهران پل عابر نواب بعد از مسجد امام حسین روبروی فروشگاه قدس افقی 54 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p250 پل های تهران پل عابر افسریه ابتدای خیابان ولیعصر روبروی بیمه ایران جنوب به شمال افقی 45 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p249 پل های تهران پل عابر افسریه ابتدای خیابان ولیعصر روبروی بیمه ایران شمال به جنوب افقی 45 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p248 پل های تهران پل عابر رسالت غرب به شرق چهارراه مجیدیه افقی 39 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p247 پل های تهران پل عابر رسالت شرق به غرب چهارراه مجیدیه افقی 39 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p246 پل های تهران عرشه پل سواره جمهوری پل حافظ افقی 80 380.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p245 پل های تهران عرشه پل سواره ملاصدرا کردستان افقی 54 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p244 پل های تهران عرشه پل سواره کردستان پیشانی پل سواره رو خدامی افقی 60 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین