جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p273 پل های تهران پل عابر همت بزررگراه زین الدین شرق به غرب نبش خیابان هنگام وجه شرقی افقی 51 160.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p272 پل های تهران عرشه پل سواره همت غرب به شرق پل سواره رو (پل اول) افقی 39 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p271 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس جنوب به شمال تقاطع پل حقانی افقی 60 420.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p270 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس شمال به جنوب تقاطع پل حقانی افقی 60 420.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p269 پل های تهران عرشه پل سواره بابایی پل سواره رو لشکرگ وجه غربی افقی 54 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p268 پل های تهران پل عابر بابایی پل سواره لشکرگ وجه شرقی افقی 54 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p267 پل های تهران عرشه پل سواره صیاد پل گلبرگ افقی 45 135.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p266 پل های تهران عرشه پل سواره سعدی پل سواره رو زیرگذر خیابان انقلاب افقی 30 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p265 پل های تهران پل عابر اشرفی اصفهانی جنوب به شمال بعد از پل همت روبروی مجتمع حکیم افقی 34 156.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p264 پل های تهران پل عابر میرداماد نرسیده به ولیعصر قبل از مجتمع تجاری پایتخت غرب به شرق افقی 45 225.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p263 پل های تهران پل عابر میرداماد نرسیده به ولیعصر قبل از مجتمع تجاری پایتخت شرق به غرب افقی 45 225.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p262 پل های تهران عرشه پل سواره چمران پل سواره رو سئول افقی 53 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p261 پل های تهران عرشه پل سواره شریعتی پل سواره رو صدر جنوب به شمال افقی 80 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p260 پل های تهران عرشه پل سواره شریعتی پل سواره رو صدر شمال به جنوب افقی 60 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p259 پل های تهران عرشه پل سواره همت پل سواره رو پاسداران غرب به شرق افقی 54 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین