جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p288 پل های تهران پل عابر نبش اشکستان پور وجه شرقی افقی 30 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p287 پل های تهران پل عابر ستاری شمال حد فاصل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید همت پل سوم افقی 37 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p286 پل های تهران پل عابر ستاری جنوب حد فاصل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید همت پل سوم افقی 34 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p285 پل های تهران پل عابر روبروی مجتمع نگین نبش کوچه چهاردهم وجه جنوبی افقی 60 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p284 پل های تهران پل عابر روبروی مجتمع نگین نبش کوچه چهاردهم وجه شمالی افقی 60 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p283 پل های تهران پل عابر صیاد شیرازی جنوب به شمال بعد از پل رسالت اولین پل عابر افقی 46 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p282 پل های تهران پل عابر رسالت غرب به شرق پل سواره رو بنی هاشم وجه غربی افقی 60 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p281 پل های تهران پل عابر نیایش غرب به شرق قبل از پل سعادت آباد افقی 54 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p280 پل های تهران پل عابر نیایش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد افقی 54 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p279 پل های تهران عرشه پل سواره حکیم غرب به شرق پل کارگر افقی 60 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p278 پل های تهران عرشه پل سواره حکیم شرق به غرب پل کارگر افقی 51 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p277 پل های تهران پل عابر چمران جنوب به شمال تقاطع پل مدیریت (مکانیزه) افقی 44 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p276 پل های تهران عرشه پل سواره چمران شمال به جنوب تقاطع پل مدیریت سمت چپ افقی 30 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p275 پل های تهران عرشه پل سواره چمران شمال به جنوب تقاطع پل مدیریت سمت راست افقی 54 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p274 پل های تهران پل عابر همت بزررگراه زین الدین غرب به شرق نبش خیابان هنگام وجه غربی افقی 51 160.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین