جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shs 43 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی کمربندی ورامین افقی 52 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 42 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی مقابل صادق آباد افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 41 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی مقابل صادق آباد افقی 66 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 40 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی مقابل پمپ بنزین افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 39 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی بعد از پمپ بنزین مقابل اسماعیل آباد افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 38 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی سه راهی آسایشگاه افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 37 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی مقابل کارخانه قند افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 36 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی مقابل شورای شهر افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 35 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی مقابل ایستگاه مترو افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 33 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد جنب میدان شقایق 28/1 افقی 18 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 32 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد خروجی شهرک پشت ساختمان هیئت امنا افقی 18 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 31 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی از شهر نصیر آباد روبروی نگهبانی افقی 18 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 30 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک از سمت رباط کریم جنب بیلبورد پلاک 3/1 افقی 10 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 29 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد خروجی از شهر نصیر آباد پشت نگهبانی پلاک 37 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 28 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد خروجی از شهر نصیر آباد مقابل نگهبانی پلاک 36 افقی 15 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین