جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p303 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه نیایش پل یادگار افقی 54 250.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p302 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه صدر مدرس غرب به شرق افقی 45 325.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p301 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه صدر مدرس شرق به غرب افقی 45 325.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p300 پل های تهران پل عابر خیابان شریعتی پایین تر از خیابان معلم روبروی فروشگاه اتکا افقی 45 175.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p299 پل های تهران پل عابر بزرگراه آفریقا روبروی هنرستان قدس جنوب به شمال افقی 33 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p298 پل های تهران پل عابر بزرگراه آفریقا روبروی هنرستان قدس شمال به جنوب افقی 33 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p297 پل های تهران پل عابر بزرگراه شهید مدرس پل میرداماد افقی 51 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p296 پل های تهران عرشه پل سواره آزادگان شمال به جنوب پیشانی پل تهران کرج (پل سواره رو شهید صفوی) افقی 45 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p295 پل های تهران پل عابر بسیج جنوب به شمال انتهای افسریه به میدان بسیج افقی 40 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p294 پل های تهران پل عابر خیابان آزادی شرق به غرب قبل از دانشگاه شریف افقی 54 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p293 پل های تهران پل عابر خیابان آزادی غرب به شرق بعد از دانشگاه شریف افقی 54 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p292 پل های تهران پل عابر مقابل مسجد الجواد وجه جنوبی افقی 105 370.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p291 پل های تهران پل عابر مقابل مسجد الجواد وجه شمالی سمت راست افقی 48 260.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p290 پل های تهران پل عابر مقابل مسجد الجواد وجه شمالی سمت چپ افقی 54 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p289 پل های تهران پل عابر نبش اشکستان پور وجه غربی افقی 54 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین