جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p318 پل های تهران پل عابر بزرگراه جلال تقاطع آرش مهر افقی 45 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p317 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه شیخ فضل الله پل شهید همت جنوب به شمال افقی 54 235.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p316 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه شیخ فضل الله پل شهید همت شمال به جنوب افقی 54 235.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p315 پل های تهران پل عابر بزگرراه شیخ فضل الله نوری اول ستارخان جنوب به شمال افقی 36 175.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p314 پل های تهران پل عابر بزگرراه شیخ فضل الله نوری اول ستارخان شمال به جنوب افقی 42 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p313 پل های تهران پل عابر بزرگراه باکری قبل از هایپراستار جنوب به شمال افقی 60 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p312 پل های تهران پل عابر بزرگراه باکری قبل از هایپراستار شمال به جنوب افقی 60 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p311 پل های تهران پل عابر بزرگراه رسالت سر کرمان افقی 54 235.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p310 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه چمران پل حکیم افقی 45 260.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p309 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه چمران پل ملاصدرا افقی 54 300.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p308 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه چمران پل سواه رو شهید همت افقی 54 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p307 پل های تهران عرشه پل سواره همت پل حقانی غرب به شرق افقی 54 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p306 پل های تهران عرشه پل سواره همت پل حقانی شرق به غرب افقی 80 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p305 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه نیایش پل پاکنژاد غرب به شرق افقی 63 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
p304 پل های تهران عرشه پل سواره بزرگراه نیایش پل پاکنژاد افقی 60 275.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین