جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
sbt06 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت شمین تابلو روبروی باشگاه تیراندازی عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt05 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت پنجمین تابلو عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt04 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت چهارمین تابلو عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt03 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت سومین تابلو جنب ایستگاه اتوبوس عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt02 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت دومین تابلو عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt01 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت اولین تابلو جنب عابر بانک عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT018 بام تهران بالای بام بام تهران حدفاصل پارکینگ تا ایستگاه اول جنوب به شمال سازه دوم دید شمال عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT017 بام تهران بالای بام بام تهران حدفاصل پارکینگ تا ایستگاه اول جنوب به شمال سازه اول عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT016 بام تهران بالای بام بام تهران ایستگاه یک توچال جنب گیت فروش بلیط عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT015 بام تهران بالای بام بام تهران ایستگاه یک توچال ابتدای ورودی به محوطه ایستگاه سمت راست عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT014 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر خروجی آخرین تابلو بعد ازگیت خروجی دید جنوب عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT013 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر خروجی پارکینگ سازه سوم عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT012 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر خروجی پارکینگ سازه دوم عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT011 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر خروجی پارکینگ سازه اول عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT010 بام تهران بالای بام بام تهران ضلع شمالی رفیوژ میانی خروجی عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین