جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
sbt22 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت هفتمین تابلو جنب رستوران شقایق عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt21 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت ششمین تابلو بعد از زیپ لاین عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt20 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت پنجمین تابلو روبروی زیپ لاین عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt19 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت چهارمین تابلو نرسیده به زیپ لاین عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt18 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت سومین تابلو عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt17 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت نبش دو راهی عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt16 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت جنب غرفه ایرانسل عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt15 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت پانزدهمین تابلو جنب ایستگاه اتوبوس(دید رفت و برگشت) عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt14 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت چهاردهمین تابلو قبل از عابر بانک(دید رفت و برگشت) عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt12 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت دوازدهمین تابلو (دید رفت و برگشت) عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt11 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت یازدهمین تابلو (دید رفت و برگشت) عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt10 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت دهمین تابلو (دید رفت و برگشت) عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt09 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت نهمین تابلو عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt08 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت هشتمین تابلو جنب پارک سلامتی عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt07 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر رفت هفتمین تابلو جنب پارک سلامتی روبروی باشگاه تیراندازی عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین