جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 1073 استرابوردهای تهران استرابرد صدر شرق به غرب قبل از قلندری (دستور شمالی) عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1074 استرابوردهای تهران استرابرد صدر شرق بهغرب بعد از ورودی شریعتی سازه اول عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1437 استرابوردهای تهران استرابرد همت شرق به غرب ابتدای خروجی ستاری جنوب عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1314 استرابوردهای تهران استرابرد همت شرق به غرب لچکی خروجی فرخی یزدی عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1288 استرابوردهای تهران استرابرد همت شرق به غرب بعد از پل حقانی عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1720 استرابوردهای تهران استرابرد همت شرق به غرب قبل از خروجی آزادگان رفیوژ کنار گذر سازه دوم عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1717 استرابوردهای تهران استرابرد همت غرب به شرق قبل از ورودی شهرک گلستان بعد از ایستگاه اتوبوس عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1306 استرابوردهای تهران استرابرد مدرس شمال نرسیده به آفریقا عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt30 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت پانزدهمین تابلو انتهای مسیر پیاده روی عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt29 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت چهاردهمین تابلو جنب ایستگاه اتوبوس عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt28 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت سیزدهمین تابلو بعد از گلخانه عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt26 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت یازدهمین تابلو بعد از باشگاه تیراندازی عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt25 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت دهمین تابلو جنب باشگاه تیراندازی عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt24 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت نهمین تابلو عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sbt23 بام تهران بالای بام بام تهران مسیر برگشت هشتمین تابلو سرپیچ عمودی 16.54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین