جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 1167 استرابوردهای تهران استرابرد یادگار شمال به جنوب قبل از فرحزاد سازه اول عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1297 استرابوردهای تهران استرابرد کردستان شمال به جنوب لچکی خروجی همت غرب سازه دوم عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1473 استرابوردهای تهران استرابرد کردستان تقاطع گمنام جنوب عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1247 استرابوردهای تهران استرابرد کردستان جنوب به شمال بعد از خیابان یاسمی قبل از ورودی به تونل نیایش عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1245 استرابوردهای تهران استرابرد کردستان شمال به جنوب ابتدای ورودی به خیابان آرارات عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1745 استرابوردهای تهران استرابرد حکیم شرق به غرب مقابل پارک پردیسان عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1477 استرابوردهای تهران استرابرد کردستان غرب به شرق بعد از پل کارگر سازه دوم عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1474 استرابوردهای تهران استرابرد چمران شرق به غرب بعد از پل کردستان عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1750 استرابوردهای تهران استرابرد چمران شمال به جنوب بعد از پل گیشا ابتدای ورودی تونل توحید عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1152 استرابوردهای تهران استرابرد چمران جنوب به شمال بالاتر از نیایش سازه دوم عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1039 استرابوردهای تهران استرابرد چمران غرب به شرق بعد از درب صداو سیما عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1043 استرابوردهای تهران استرابرد چمران شرق به غرب بعد از پل نمایشگاه عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1751 استرابوردهای تهران استرابرد صدرشرق به غرب داخل خروجی مدرس جنوب عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1023 استرابوردهای تهران استرابرد صدر غرب به شرق بعد از بلوار کاوه جنب خروجی منظریه عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1070 استرابوردهای تهران استرابرد ابتدای صدر غرب به شرق داخل لچکی عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین