جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shs 58 شهرکهای صنعتی اطراف تهران لمپوست بنر حاشیه محور اصلی بلوار شهید بهشتی افقی 6 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 57 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ابتدای بلوار 60 متری امام حسین افقی 40 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 56 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد کمربندی جاده ورامین خروجی شهرک صنعتی احمد آباد پلاک 52 افقی 21 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 55 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد کمربندی جاده ورامین ورودی شهرک صنعتی احمد آباد پلاک 51 افقی 21 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 54 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد کمربندی جاده ورامین ورودی شهرک صنعتی احمد آباد پلاک 50 افقی 21 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 53 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی کهریزک از مقابل پارک صادق آباد تا پمپ بنزین افقی 15 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 52 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی کهریزک زیر پل قطار به سمت قم افقی 27 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 51 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی کهریزک از سه راهی سالمندان به سمت قم افقی 15 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 50 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی بلوار 60 متری امام حسین مسیر برگشت افقی 15 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 49 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی بلوار 60 متری امام حسین مسیر رفت افقی 15 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 48 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی بلوار 60 متری امام حسین مسیر رفت افقی 15 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 47 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی بلوار 60 متری امام حسین مسیر رفت افقی 15 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 46 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی بلوار 60 متری امام حسین مسیر رفت افقی 15 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 45 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی کمربندی ورامین مقابل شهرک صنعتی احمد آباد افقی 60 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 44 شهرکهای صنعتی اطراف تهران پل عابر محور اصلی بلوار 60 متری امام حسین افقی 60 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین