جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 1051 استرابوردهای تهران استرابرد قیطریه جنوب به شمال دوربرگردان روبروی پارک قیطریه وجه شرقی عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1331 استرابوردهای تهران استرابرد پاسداران میدان هروی ضلع جنوب غربی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1275 استرابوردهای تهران استرابرد پاسداران نبش دولت سازه اول ضلع جنوب شرقی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1239 استرابوردهای تهران استرابرد پاسداران جنوب به شمال ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1237 استرابوردهای تهران استرابرد پاسداران جنوب به شمال نبش بوستان 5 عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1044 استرابوردهای تهران استرابرد پاسداران شمال به جنوب ضلع شمال شرقی دستواره عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1285 استرابوردهای تهران استرابرد شریعتی جنوب به شمال مقابل مترو قلهک عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1241 استرابوردهای تهران استرابرد شریعتی شمال به جنوب بعد از خاقانی قبل از سینما فرهنگ عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1066 استرابوردهای تهران استرابرد شریعتی پل رومی خیابان اکبری مقابل باغ سفارت ترکیه عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1124 استرابوردهای تهران استرابرد شریعتی جنوب به شمال بالاتر از پل صدر جنب نان سحر عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1050 استرابوردهای تهران استرابرد اندرزگو تقاطع کاوه جنوب به شمال عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1001 استرابوردهای تهران استرابرد اندرزگو تقاطع 35 متری قیطریه ضلع شمال غربی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1009 استرابوردهای تهران استرابرد کاوه شمال به جنوب قبل از مجتمع سبحان عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1119 استرابوردهای تهران استرابرد 50 متر مانده به میدان الف دید شمال به جنوب عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1119 استرابوردهای تهران استرابرد زعفرانیه 50متر مانده به میدان الف دید جنوب به شمال عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین