جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 1463 استرابوردهای تهران استرابرد میدان گل ها ضلع جنوب نبش خیابان کاج عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1484 استرابوردهای تهران استرابرد میدان فاطمی ضلع جنوب شرقی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1532 استرابوردهای تهران بیلبورد کریمخان تقاطع حافظ ضلع شمال شرقی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1469 استرابوردهای تهران استرابرد هفت تیر شمال به جنوب قبل از پل عابر وسط لچکی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1452 استرابوردهای تهران استرابرد مطهری مدرس شمال خروجی مدرس عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1454 استرابوردهای تهران استرابرد ضلع شمالی سازه اول عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1225 استرابوردهای تهران استرابرد میدان ونک ضلع جنوب شرقی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1250 استرابوردهای تهران استرابرد حقانی غرب به شرق خروجی مدرس شمال عمودی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1232 استرابوردهای تهران استرابرد میرداماد غرب به شرق قبل از نفت جنوبی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1268 استرابوردهای تهران استرابرد جردن تقاطع اسفندیار ضلع شمال غربی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1262 استرابوردهای تهران استرابرد جردن جنوب به شمال زیر پل میرداماد ضلع شمال شرقی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1222 استرابوردهای تهران استرابرد جردن جنوب به شمال نبش کوچه گل گونه عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1277 استرابوردهای تهران استرابرد خیابان دولت چهارراه قنات ضلع شمال غربی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1002 استرابوردهای تهران استرابرد اقدسیه تقاطع موحد دانش و سباری ضلع جنوب غربی عمودی 11.25 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1051 استرابوردهای تهران استرابرد جنوب به شمال دور برگردان روبروی پارک قیطریه وجه غربی افقی 12.36 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین