جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shs 73 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد اول بلوار صنعت ورودی افقی 14 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 72 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد میدان صنعت افقی 22 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 71 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد میدان صنعت افقی 22 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 70 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد میدان صنعت افقی 22 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 69 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی بعد از سه راهی واوان تا مقابل بازیافت افقی 12 3.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 68 شهرکهای صنعتی اطراف تهران لمپوست بنر محور اصلی بعد از پل رو گذر 60 متری تا سه راهی واون افقی 12 3.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 67 شهرکهای صنعتی اطراف تهران لمپوست بنر محور اصلی زیر پل رو گذر بلوار 60 متری مقابل آتش نشانی افقی 12 3.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 66 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد محور اصلی مقابل سه راهی آسایشگاه سالمندان تا قبل از ورودی بلوار 60 متری افقی 12 3.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 65 شهرکهای صنعتی اطراف تهران لمپوست بنر محور اصلی از مقابل شورای اسلامی شهر تا سه راهی اسایشگاه سالمندان افقی 12 3.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 64 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد وسط بلوار اصلی مقابل مترو از پلاک 60 تا 65 افقی 12 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 63 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد حاشیه محور اصلی مقابل پزشکی قانونی پلاک 59 افقی 6 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 62 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد حاشیه محور اصلی مقابل شورای شهر پلاک 58 افقی 6 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 61 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد حاشیه محور اصلی مقابل بانک صادرات پلاک 57 افقی 6 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 60 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد حاشیه محور اصلی مقابل مترو پلاک 56 افقی 6 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 59 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد حاشیه محور اصلی بلوار شهید بهشتی مقابل بانک ملی افقی 4 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین