جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
s40 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال بالاتر از نیایش حد فاصل کرانه و خرسند عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s39 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال روبروی خیابان جام جم حد فاصل مهیار و شهید طاهری جنب نمایندگی یاماها عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s38 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال بالاتر از نیایش 15 متر بالاتر از کاج آبادی عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s37 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال ابتدای خیابان کاج آبادی عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s36 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال بالاتر از نیایش بالاتر از درب اصلی پارک ملت پاساژ صورتی عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s35 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال بالاتر از میدان ونک بالاتر از خیابان شناسا روبروی بانک ملت عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s34 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال بالاتر از میدان ونک حد فاصل صداقت و سایه عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s33 استندهای تهران بیلبورد جنوب به شمال بالاتر از میدان ونک ابتدای خیابان ارمغان غربی عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s32 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال ابندای خیابان سید رضا سعیدی عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s31 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال نرسیده به خیابان سعیدی عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s30 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال 200 متر بالاتر از نیایش نرسیده به خیابان عاطفی غربی عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s29 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال بالاتر از میدان ونک حد فاصل رحیمی و اسفندیاری عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s28 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال نرسیده به نیایش 20 متر بالاتر از جواهر گوهر بین روبروی بیمارستان ولیعصر عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s27 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال نرسیده به نیایش 10 متر بالاتر از کوچه ناصری جنب مجتمع کیان عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s26 استندهای تهران استند های تبلیغاتی جنوب به شمال حد فاصل دستگردی و ناصری عمودی 6.5 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین