جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
sav 24 ساوه بیلبورد بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) افقی 60 33.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 23 ساوه بیلبورد بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) افقی 60 33.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 22 ساوه بیلبورد بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) افقی 60 33.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 21 ساوه بیلبورد بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) افقی 60 33.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 20 ساوه بیلبورد اتوبان تهران - ساوه اتوبان آیت الله موحدی ساوجی ،جنب کشتارگاه ،2 وجهی افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 19 ساوه بیلبورد اتوبان تهران - ساوه اتوبان آیت الله موحدی ساوجی ،جنب کشتارگاه ،2 وجهی افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 18 ساوه بیلبورد ورود ا اتوبان تهران - ساوه ، اتوبان آیت الله موحدی ساوجی (ایران خودرو )دو وجهی افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 17 ساوه بیلبورد اتوبان تهران - ساوه اتوبان آیت الله موحدی ساوجی ،جنب ایران خودرو ،دو وجهی افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 16 ساوه بیلبورد بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت راست از مسیربرگشت ،کیلومتر98.900 افقی 70 32.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 15 ساوه بیلبورد بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت چپ از مسیر برگشت ،کیلومتر98.900 افقی 70 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 14 ساوه بیلبورد بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت چپ از مسیر رفت ،کیلومتر98.900 افقی 70 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 13 ساوه بیلبورد بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت راست از مسیر رفت ،کیلومتر98.900 افقی 70 33.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 12 ساوه بیلبورد بزرگراه آازدگان -آزاد راه ساوه تهران 1000 متر مانده به پل رو گذر فرودگاه -سمت چپ از مسیر برگشت(روشنایی ندارد) افقی 78 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 11 ساوه بیلبورد بزرگراه آازدگان -آزاد راه ساوه تهران 700 متر مانده به پل رو گذر فرودگاه -سمت راست از مسیر رفت(روشنایی ندارد) افقی 73 42.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
sav 10 ساوه بیلبورد بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی دوم تابلوی سمت راست از مسیر برگشت ، کیلومتر 31.700 افقی 70 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین