جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B329 بیلبورد تهران بیلبورد شمال به جنوب جنب ورودی مرکزی خرید مدرن الهیه افقی 18 162.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B328 بیلبورد تهران بیلبورد امام علی شمال به جنوب 500 متر بعد از خروجی حسین آباد عمودی 40 136.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B327 بیلبورد تهران بیلبورد یادگار شمال به جنوب بعد از ورودی فرحزاد افقی 76 288.800.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B326 بیلبورد تهران بیلبورد جنوب به شمال بعد از ورودی بزرگراه همت نرسیده به میدان صنعت افقی 33 198.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B325 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم شرق به غرب 200 متر بعد از بزرگراه یادگار امام افقی 50 225.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B324 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق نبش خیابان توانیر افقی 62 558.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B323 بیلبورد تهران بیلبورد تقاطع چهارراه پارک وی ضلع شمال غربی افقی 37 277.500.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B322 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوب به شمال قبل از ورودی بزرگراه صدر افقی 37 370.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h253 حومه تهران بیلبورد آزادراه ری- ورامین جنب پادگان خاتم مسیر رفت افقی 80 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h252 حومه تهران بیلبورد پیشوا مسیر رفت و برگشت افقی 90 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h251 حومه تهران بیلبورد سه راهی سیمان استوک خاوران مسیر برگشت جنوب به شمال بورد دوم افقی 100 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h250 حومه تهران بیلبورد سه راهی سیمان استوک خاوران مسیر برگشت جنوب به شمال بورد اول افقی 100 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h249 حومه تهران بیلبورد سه راهی سیمان استوک خاوران مسیر رفت شمال به جنوب بورد دوم افقی 100 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h248 حومه تهران بیلبورد سه راهی سیمان استوک خاوران مسیر رفت شمال به جنوب بورد اول افقی 100 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h247 حومه تهران پل عابر فرون آباد روبروی پمپ بنزین صحرا وجه غربی افقی 71 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین