جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 1042 استرابوردهای تهران استرابرد چمران قبل از پل عابر نمایشگاه جنوب به شمال مقابل بوستان بهاره عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1077 استرابوردهای تهران استرابرد ولنجک خیابان سیزدهم لچکی مقابل ثاراله وجه جنوبی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1077 استرابوردهای تهران استرابرد ولنجک خیابان سیزدهم لچکی مقابل ثاراله وجه شمالی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1121 استرابوردهای تهران استرابرد ولنجک میدان دانشجو ضلع شمالی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1031 استرابوردهای تهران استرابرد بزرگراه ارتش شرق به غرب بعد از بزرگراه امام علی نرسیده به میدان ارتش عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1003 استرابوردهای تهران استرابرد میدان ارتش ضلع شمالی دید شرق به غرب سازه اول عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1008 استرابوردهای تهران استرابرد بلوار کاوه روبروی مجتمع سبحان شمال به جنوب عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1014 استرابوردهای تهران استرابرد فرمانیه خیابان لواسانی نبش آبکوه چهارم جلوی دبیرستان بو علی سینا غرب به شرق عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1018 استرابوردهای تهران استرابرد نیاوران شرق به غرب بعد از میدان یاسر نرسیده به کوچه مشکات عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1115 استرابوردهای تهران استرابرد صدر بعد از خروجی کاوه شمال غرب به شرق عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1089 استرابوردهای تهران استرابرد صدر شرق به غرب نبش کاوه عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B363 بیلبورد تهران بیلبورد آزادگان جنوب به شمال قبل از فتح مجاور پل راه آهن ضلع جنوب شرقی افقی 70 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B362 بیلبورد تهران بیلبورد مطهری بعد از رمپ خروجی مدرس ضلع جنوبی افقی 45 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B361 بیلبورد تهران بیلبورد ولیعصر تقاطع با خیابان فاطمی ضلع شمال شرقی افقی 24 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B360 بیلبورد تهران بیلبورد میدان آزادی ضلع جنوب غربی پایانه مسافربری افقی 70 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین