جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 1252 استرابوردهای تهران استرابرد شریعتی بالاتر از یخچال جنوب به شمال عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1286 استرابوردهای تهران استرابرد همت شرق انتهای رفیوز میانی شریعتی به همت غرب شرق به غرب عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1273 استرابوردهای تهران استرابرد پاسداران نبش نگارستان نهم انتهای ساختمان بانک مرکزی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1238 استرابوردهای تهران استرابرد پاسداران نبش کوچه توحیدی جنوب به شمال عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1251 استرابوردهای تهران استرابرد ولیعصر بالاتر از میرداماد نرسیده به نیایش نبش بهرامی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1458 استرابوردهای تهران استرابرد ولیعصر بالاتر از عباس آباد بعد از هتل رامتین عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1753 استرابوردهای تهران استرابرد مدرس شمال به جنوب بعد از پل صدر داخل لچکی ورودی صدر به مدرس عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1219 استرابوردهای تهران استرابرد میرداماد ضلع جنوب غربی میدان مادر عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1223 استرابوردهای تهران استرابرد جردن نرسیده به کوچه سعیدی شمال به جنوب عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1300 استرابوردهای تهران استرابرد غرب به شرق قبل از سئول ورودی تونل نیایش سازه اول عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1182 استرابوردهای تهران استرابرد نیایش خروجی سعادت آباد به نیایش غرب به شرق عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1594 استرابوردهای تهران استرابرد میدان آزادی لاین دوم ضلع جنوب شرقی ابتدای خیابان آزادی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1137 استرابوردهای تهران استرابرد آزادی بعد از بهبودی نبش خیابان تیموری شرق به غرب عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1357 استرابوردهای تهران استرابرد میدان پونک ضلع جنوب غربی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1142 استرابوردهای تهران استرابرد بعد از خیابان آزادی قبل از خیابان زنجان شمالی جنوب به شمال عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین