جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 1602 استرابوردهای تهران بیلبورد نواب بعد از پل شهرداری جنوب به شمال سازه سوم عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1712 استرابوردهای تهران استرابرد تهران کرج قبل از خروجی شهید باکری شمال غرب به شرق عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1584 استرابوردهای تهران استرابرد جاده مخصوص غرب به شرق بعد از پل عابر مکانیزه اکباتان عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1570 استرابوردهای تهران استرابرد امام علی جنوب به شمال قبل از پل شهدای استان خراسان رضوی سازه دوم عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1556 استرابوردهای تهران استرابرد ضلع شمال شرقی میدان سبلان عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1728 استرابوردهای تهران استرابرد مطهری خیابان پلیس نبش ورودی به بزرگراه صیاد شمال عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1564 استرابوردهای تهران استرابرد شمال میدان هفت تیر مفتح شمالی ابتدای ورودی میدان دید شمالی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1567 استرابوردهای تهران استرابرد رسالت غرب به شرق قبل از خیابان کرمان مقابل بوستان مینا غرب به شرق عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1555 استرابوردهای تهران استرابرد رسالت بعد از قنبرزاده غرب به شرق عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1563 استرابوردهای تهران استرابرد بهشتی تقاطع مفتح ضلع جنوب غربی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1524 استرابوردهای تهران استرابرد مفتح شمال به جنوب پایین تر از طالقانی (ضلع جنوب غربی) عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1476 استرابوردهای تهران استرابرد حکیم بعد از پل کارگر غرب به شرق سازه اول عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1475 استرابوردهای تهران استرابرد حکیم بعد از شیخ بهایی جلوی پمپ گاز شرق به غرب عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1527 استرابوردهای تهران استرابرد انقلاب غرب به شرق تقاطع خیابان دانشگاه ضلع جنوب شرقی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 1457 استرابوردهای تهران استرابرد آفریقا شمال به جنوب ورودی میدان آرژانتین دید شمال به جنوب عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین