جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
str 119 استرابوردهای تهران استرابرد نواب جنوب به شمال قبل از پل شهرداری سازه دوم عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 118 استرابوردهای تهران استرابرد نواب شمال به جنوب قبل از پل امام خمینی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 117 استرابوردهای تهران استرابرد بزرگراه آیت الله سعیدی جنوب به شمال رمپ ورودی کنار گذر میدان آزادی عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 116 استرابوردهای تهران استرابرد لاین دوم میدان آزادی ابتدای محمد علی جناح ضلع شمال غربی چهارراه عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 115 استرابوردهای تهران استرابرد بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب ابتدای میدان زرند عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 114 استرابوردهای تهران استرابرد جاده مخصوص کرج غرب به شرق قبل از ورودی به فرودگاه مهرآباد عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 113 استرابوردهای تهران استرابرد ضلع جنوب غربی میدان هفت حوض عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 112 استرابوردهای تهران استرابرد حجر بن عدی تهران پارس شمال به جنوب قبل فلکه اول تهران پارس نبش کوچه رمضانی عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 111 استرابوردهای تهران استرابرد میدان رسالت ضلع جنوب شرقی عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 110 استرابوردهای تهران استرابرد بزرگراه امام علی شمال به جنوب بعد از پل برادران صابری (سازه اول) عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 109 استرابوردهای تهران استرابرد ضلع جنوب غربی میدان سبلان عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 108 استرابوردهای تهران استرابرد مطهری تقاطع مفتح ضلع شمال شرقی عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 106 استرابوردهای تهران استرابرد میدان سپاه (ضلع جنوب میدان) عمودی 10.92 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 105 استرابوردهای تهران استرابرد رسالت غرب به شرق بعد از پل آپادانا عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
str 104 استرابوردهای تهران استرابرد رسالت غرب به شرق بعد از مدرس سازه اول عمودی 12 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین