جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
te-k46 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرجروبروی زیر گذر ساسانی وجه شرقی افقی 60 100.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k45 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی متروی گرمدره وجه غربی افقی 75 120.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k44 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی مترو گرمدره وجه شرقی افقی 75 120.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k43 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج بعد از پمپ بنزین وردآورد مسیر برگشت افقی 103 150.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k42 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج بعد از پمپ بنزین وردآورد مسیر رفت افقی 103 150.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k41 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج کیلومتر 15 شرق به غرب مقابل فروشگاه شهر فرش افقی 57 60.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k40 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از ستاری قبل از ورودی باکری افقی 51 180.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k39 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر غرب به شرق جنب پل اکباتان افقی 62 140.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k38 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر غرب به شرق نرسیده به ورودی آزادگان مقابل کارخانه بهنوش افقی 67 210.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k37 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر برگشت ورودی بوستان حضرت خدیجه تیر برق 119 افقی 103 150.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k36 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر برگشت روبروی مترو گرومدره تیر برق 134 افقی 103 150.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k35 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر برگشت روبروی نوین سازان تیر برق 142 افقی 103 150.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k34 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر برگشت 200 متر مانده به پمپ بنزین وردآورد روبروی شهرک دانش پژوهان تیر برق 160 افقی 103 150.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k33 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر برگشت جنب تابلوی ابتدای حوزه استحفاضی استان البرز تیر برق 190 افقی 103 150.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k32 تهران -کرج بیلبورد اتوبان تهران کرج مسیر رفت 10 کیلومتر مانده به کرج جنب تابلوی ابتدای حوزه استحفاضی استان البرز تیر برق 199 افقی 149 215.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین