جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
p15 پل های تهران پل عابر چمران جنوب به شمال پل گیشا افقی 62 265.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p14 پل های تهران پل عابر چمران شمال به جنوب قبل از بزرگراه همت تقاطع خیابان ملاصدرا افقی 44 240.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p13 پل های تهران پل عابر چمران جنوب به شمال پایین تر از بزرگراه نیایش روبروی مدرسه افقی 55 300.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p12 پل های تهران پل عابر نیایش غرب به شرق حدفاصل پل پاکنژادو سعادت آباد افقی 62 270.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p11 پل های تهران پل عابر همت شرق به غرب ورودی شهران افقی 45 220.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p10 پل های تهران پل عابر همت غرب به شرق ورودی شهران افقی 45 220.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p9 پل های تهران پل عابر همت غرب به شرق قبل از تقاطع جنت آباد افقی 56 265.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p8 پل های تهران پل عابر همت شرق به غرب قبل از تقاطع جنت آباد افقی 56 265.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p7 پل های تهران پل عابر همت غرب به شرق بعد از ورودی جنت آباد ابتدای خیابان شاهین افقی 55 190.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p6 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس جنوب به شمال پیشانی پل سواره رو بهشتی افقی 62 410.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p5 پل های تهران عرشه پل سواره مدرس شمال به جنوب پیشانی پل سواره رو بهشتی افقی 67 430.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p4 پل های تهران پل عابر مدرس جنوب به شمال تقاطع بلوار میرداماد افقی 61 530.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p3 پل های تهران پل عابر مدرس جنوب به شمال پل همت (پل دوم) افقی 62 350.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p2 پل های تهران پل عابر مدرس جنوب به شمال پل همت (پل دوم) افقی 46 290.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p1 پل های تهران پل عابر مدرس شمال به جنوب تقاطع پل همت (پل اول) افقی 82 500.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین