جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
C1 تابلو های سی ال بی (CLB ) تابلو های clb جنوب به شمال نبش خیابان گل افشان (سازه اول) افقی 6 45.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p29 پل های تهران پل عابر رسالت غرب به شرق بعد از پل سید خندان افقی 47 270.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p28 پل های تهران پل عابر رسالت شرق به غرب بعد از پل سید خندان افقی 63 290.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p27 پل های تهران عرشه پل سواره همدانی(انتهای حکیم) غرب به شرق بعداز تونل پل سواره ششم ورودی خیابان ایران خودرو افقی 35 90.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p26 پل های تهران عرشه پل سواره همدانی(انتهای حکیم) شرق به غرب بعداز تونل پل سواره ششم ورودی خیابان ایران خودرو افقی 38 90.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p25 پل های تهران پل عابر حکیم غرب به شرق سر بلوار اباذر افقی 41 110.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p24 پل های تهران پل عابر حکیم شرق به غرب سر بلوار اباذر افقی 47 120.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p23 پل های تهران پل عابر حکیم شرق به غرب بعد از خروجی شیخ فضل اله نوری نرسیده به پارک پردیسان افقی 83 320.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p22 پل های تهران پل عابر حکیم غرب به شرق بعد از خروجی شیخ فضل اله نوری نرسیده به پارک پردیسان افقی 62 280.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p21 پل های تهران عرشه پل سواره حکیم غرب به شرق پل سواره رو کردستان افقی 46 220.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p20 پل های تهران عرشه پل سواره حکیم شرق به غرب پل سواره رو کردستان افقی 46 220.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p19 پل های تهران پل عابر کردستان جنوب به شمال تقاطع آ اس پ افقی 55 190.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p18 پل های تهران پل عابر یادگار امام جنوب به شمال پل سواره رو مرزداران افقی 57 240.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p17 پل های تهران پل عابر یادگار امام جنوب به شمال قبل از پل مرزداران پل خرم رودی افقی 49 170.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
p16 پل های تهران پل عابر یادگار امام شمال به جنوب قبل از پل مرزداران پل خرم رودی افقی 61 190.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین