جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B44 بیلبورد تهران بیلبورد چمران جنوب به شمال نرسیده به خروجی حکیم (کوی دانشگاه) افقی 60 370.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B43 بیلبورد تهران بیلبورد چمران جنوب به شمال 300 متر بالاتر از پمپ بنزین گیشا تابلو دوم افقی 29 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B42 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شمال به جنوب خروجی نیایش غرب داخل لچکی افقی 33 250.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B41 بیلبورد تهران بیلبورد چمران غرب به شرق بعد از ورودی صدا و سیما افقی 30 320.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B40 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شرق به غرب جنب پل نمایشگاه افقی 32 180.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B39 بیلبورد تهران بیلبورد نیایش غرب به شرق بعد از خروجی بزرگراه چمران شمال افقی 41 370.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B38 بیلبورد تهران بیلبورد نیایش شرق به غرب ورودی مجموعه انقلاب افقی 48 340.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B37 بیلبورد تهران بیلبورد زین الدین شرق به غرب تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی افقی 30 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B36 بیلبورد تهران بیلبورد همت شرق به غرب نرسیده به پل یادگار قبل از پل عابر قوسی افقی 83 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B35 بیلبورد تهران بیلبورد همت شرق به غرب لچکی خروجی بزگراه شمال افقی 93 550.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B34 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق قبل از بزرگراه چمران جنوب دو وجهی افقی 170 490.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B33 بیلبورد تهران بیلبورد همت شرق به غرب بعد از بزرگراه چمران شمال دووجهی (دید مخالف ) افقی 170 490.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B32 بیلبورد تهران بیلبورد همت ضلع جنوب شرقی پلهای فجر دید از بزرگراه همت غرب به شرق وجه 3 افقی 128 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B31 بیلبورد تهران بیلبورد همت ضلع جنوب شرقی پلهای فجر دید از بزرگراه همت شرق به غرب وجه 2 افقی 128 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B30 بیلبورد تهران بیلبورد همت ضلع جنوب شرقی پلهای فجر دید از بزرگراه مدرس جنوب وجه 1 افقی 128 450.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین