جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B89 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی (پل پرستو) افقی 37 290.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B88 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق قبل از پل توانیر افقی 48 390.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B87 بیلبورد تهران بیلبورد غرب به شرق خروجی چمران جنوب افقی 75 510.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B86 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق بعد از شیخ فضل ا... نوری ورودی شهرک غرب افقی 94 610.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B85 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوب به شمال بالاتر از آرش نبش کوچه دولت شاه افقی 33 390.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B84 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوب به شمال 50 متر بعد از خیابان ظفر داخل ایستگاه اتوبوس افقی 54 590.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B83 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوب به شمال قبل از میرداماد افقی 64 650.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B82 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوب به شمال بالاتر بهشتی جنب مصلی افقی 36 250.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B81 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس شمال به جنوب بعد از صدر اولین تابلو افقی 49 490.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B80 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس شمال به جنوب نبش ورودی به بزرگراه صدر افقی 28 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B79 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس شمال به جنوب بعد از آفریقا اولین تابلو افقی 41 530.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B78 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس شمال به جنوب نبش بلوار آفریقا افقی 36 390.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B77 بیلبورد تهران بیلبورد آزادگان شرق به غرب بعد از بزرگراه شهید تندگویان مقابل بازار میوه و تره بار مرکزی عمودی 41 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B76 بیلبورد تهران بیلبورد جمهوری نبش خیابان شیخ هادی عمودی 16 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B75 بیلبورد تهران بیلبورد جمهوری بعد از تقاطع شیخ هادی عمودی 15 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین