جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت جاری:
     

Products

کد تابلو شهر نوع تابلو مسیر/نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه تاریخ اکران
بیلبورد همت غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی (پل پرستو) افقی 37 290.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد همت غرب به شرق قبل از پل توانیر افقی 48 390.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد غرب به شرق خروجی چمران جنوب افقی 75 510.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد همت غرب به شرق بعد از شیخ فضل ا... نوری ورودی شهرک غرب افقی 94 610.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس جنوب به شمال بالاتر از آرش نبش کوچه دولت شاه افقی 33 390.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس جنوب به شمال 50 متر بعد از خیابان ظفر داخل ایستگاه اتوبوس افقی 54 590.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس جنوب به شمال قبل از میرداماد افقی 64 650.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس جنوب به شمال بالاتر بهشتی جنب مصلی افقی 36 250.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس شمال به جنوب بعد از صدر اولین تابلو افقی 49 490.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس شمال به جنوب نبش ورودی به بزرگراه صدر افقی 28 350.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس شمال به جنوب بعد از آفریقا اولین تابلو افقی 41 530.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد مدرس شمال به جنوب نبش بلوار آفریقا افقی 36 390.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد آزادگان شرق به غرب بعد از بزرگراه شهید تندگویان مقابل بازار میوه و تره بار مرکزی عمودی 41 50.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد جمهوری نبش خیابان شیخ هادی عمودی 16 150.000.000 تومان در حال مذاکره Details
بیلبورد جمهوری بعد از تقاطع شیخ هادی عمودی 15 150.000.000 تومان در حال مذاکره Details
Pages First | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | Latest