جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B119 بیلبورد تهران بیلبورد باکری شمال به جنوب ورودی هایپر استار افقی 33 160.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B118 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم شرق به غرب خروجی یادگار امام شمال افقی 51 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B117 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم غرب به شرق بعد از شیخ بهایی قبل از تونل افقی 66 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B116 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم غرب به شرق بعد از ورودی شیخ فضل اله افقی 50 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B115 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم غرب به شرق ضلع جنوب شرقی پل سواره رو یادگار امام افقی 79 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B114 بیلبورد تهران بیلبورد یادگار امام جنوب به شمال ورودی سعادت آباد افقی 76 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B113 بیلبورد تهران بیلبورد یادگار امام جنوب به شمال قبل از همت افقی 76 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B112 بیلبورد تهران بیلبورد یادگار امام شمال به جنوب ورودی حکیم افقی 76 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B111 بیلبورد تهران بیلبورد چمران جنوب به شمال 500 متر قبل از مدیریت افقی 52 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B110 بیلبورد تهران بیلبورد چمران جنوب به شمال (لچکی خروجی همت شرق) افقی 34 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B109 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شمال به جنوب 300 متر قبل از خروجی مدیریت افقی 46 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B108 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شمال به جنوب بعد از نیایش اولین تابلو افقی 38 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B107 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شمال به جنوب 500 متر قبل از خروجی بزرگراه نیایش افقی 33 240.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B106 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شرق به غرب قبل از پل نمایشگاه بین المللی عمودی 25 230.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B105 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شرق به غرب مقابل هتل استقلال ورودی الف و محمودیه عمودی 24 260.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین