جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B134 بیلبورد تهران بیلبورد آفریقا شمال به جنوب مقابل جایگاه 147 بنزین عمودی 15 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B133 بیلبورد تهران بیلبورد آفریقا شمال به جنوب قبل از چهارراه اسفندیار عمودی 15 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B132 بیلبورد تهران بیلبورد الهیه ورودی خیابان گلنار افقی 15 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B131 بیلبورد تهران بیلبورد الهیه خیابان شریفی منش بالاتر از پل صدر جنب دادسرا افقی 15 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B130 بیلبورد تهران بیلبورد تقاطع خیابان فرشته و بوسنی هرزگوین عمودی 12 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B129 بیلبورد تهران بیلبورد مقدس اردبیلی میدان الف ضلع شرقی افقی 15 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B128 بیلبورد تهران بیلبورد دروس ضلع شمال شرقی میدان هدایت عمودی 16 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B127 بیلبورد تهران بیلبورد خیابان شهید لواسانی (فرمانیه نرسیده به تقاطع کامرانیه) افقی 25 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B126 بیلبورد تهران بیلبورد کامرانیه خیابان بازدار تقاطع لواسانی رفیوژ میانی عمودی 15 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B125 بیلبورد تهران بیلبورد نیاوران مقابل کامرانیه ضلع شمال شرقی افقی 16 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B124 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع جنوب غربی پارک نیاوران افقی 19 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B123 بیلبورد تهران بیلبورد آزادگان جنوب به شمال 200 متر قبل از جاده مخصوص کرج افقی 80 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B122 بیلبورد تهران بیلبورد آزادگان جنوب به شمال 200 متر بعد از رمپ خروجی بزرگراه آیت الله سعیدی غربی افقی 51 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B121 بیلبورد تهران بیلبورد آزادگان شمال به جنوب بعد از جاده مخصوص پس از خیابان دهم افقی 77 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B120 بیلبورد تهران بیلبورد آزادگان غرب به شرق 500 متر بعد از پل سواره رو شهید کاظمی افقی 79 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین