جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B149 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع شمال غربی تقاطع خیابان مطهری با خیابان میرزای شیرازی دید جنوب به شمال افقی 16 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B148 بیلبورد تهران بیلبورد بهشتی ضلع شمال غربی تقاطع مدرس افقی 16 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B147 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع جنوب غربی تقاطع بخارست با خیابان شهید احمدیان افقی 16 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B146 بیلبورد تهران بیلبورد آرژانتین ضلع جنوب غربی افقی 17 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B145 بیلبورد تهران بیلبورد شهرک غرب ایران زمین جنب مجتمع تجاری گلستان عمودی 24 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B144 بیلبورد تهران بیلبورد شهرک غرب ایران زمین نرسیده به مجتمع تجاری گلستان تابلو2 افقی 16 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B143 بیلبورد تهران بیلبورد شهرک غرب ابتدای ایران زمین افقی 30 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B142 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع شمال شرقی تقاطع ملاصدرا با خیابان شیخ بهایی افقی 18 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B141 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع شمال خیابان ملاصدرا بعد از تقاطع بزرگراه کردستان افقی 16 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B140 بیلبورد تهران بیلبورد کردستان جنوب به شمال انتهای خیابان 72 صد متر مانده به خروجی همت افقی 43 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B139 بیلبورد تهران بیلبورد شریعتی مقابل پمپ بنزین 106 عمودی 15 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B138 بیلبورد تهران بیلبورد شریعتی جنوب به شمال قبل از جایگاه 106 داوودیه عمودی 15 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B137 بیلبورد تهران بیلبورد ولیعصر تقاطع میرداماد 3وجهی گردان افقی 18 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B136 بیلبورد تهران بیلبورد ولیعصر مقابل خیابان ظفر افقی 15 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B135 بیلبورد تهران بیلبورد چهارراه جهان کودک ضلع جنوب شرقی افقی 23 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین