جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B209 بیلبورد تهران بیلبورد چهارراه جهان کودک ضلع جنوب شرقی بلوار آفریقا افقی 23 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B208 بیلبورد تهران بیلبورد ولیعصر مقابل خیابان ظفر افقی 15 90.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B207 بیلبورد تهران بیلبورد ولیعصر ابتدای بلوار میرداماد داخل لچکی فضای سبز 3 وجهی افقی 54 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B206 بیلبورد تهران بیلبورد شهرک غرب ایران زمین نرسیده به خیابان مهستان مقابل کانون قدس افقی 19 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B205 بیلبورد تهران بیلبورد شیخ فضل اله نوری جنوب به شمال نرسیده به کوی نصر افقی 29 140.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B204 بیلبورد تهران بیلبورد شیخ فضل اله نوری جنوب به شمال نرسیده به خروجی طرشت افقی 34 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B203 بیلبورد تهران بیلبورد یادگار امام جنوب به شمال نرسیده به پل سواره رو همت بعد از خروجی همت شرق افقی 78 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B202 بیلبورد تهران بیلبورد یادگار امام جنوب به شمال لچکی بلوار فرحزادی مقابل شهرک پاسارگاد افقی 77 270.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B201 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شرق به غرب مقابل هتل استقلال عمودی 24 260.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B200 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم غرب به شرق ضلع جنوب شرقی پل سواره رو یادگار امام افقی 79 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B199 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق بعد از بزرگراه شیخ فضل اله نوری ورودی شهرک غرب افقی 94 610.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B198 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق ورودی بزرگراه چمران جنوب افقی 75 510.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B197 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس شمال به جنوب ورودی بزرگراه صدر افقی 28 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B196 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس جنوبی 200 متر مانده به خیابان پاکستان افقی 27 250.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B195 بیلبورد تهران بیلبورد صدر غرب به شرق تقاطع شریعتی افقی 43 380.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین