جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B239 بیلبورد تهران بیلبورد جردن آفریقا بالاتر از دستگردی نبش کوچه نور افقی 15 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B238 بیلبورد تهران بیلبورد آفریقا خروجی همت غرب جنوب به شمال افقی 34 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B237 بیلبورد تهران بیلبورد چهارراه سعادت آباد بلوار دریا ضلع شمال غربی داخل لچکی (سه وجهی) افقی 48 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B236 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع جنوب غربی چهارراه پارک وی افقی 22 135.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B235 بیلبورد تهران بیلبورد نیایش شرق به غرب جنب درب جنوب باشگاه انقلاب افقی 108 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B234 بیلبورد تهران بیلبورد ضلع شمال غربی بزرگراه رسالت با حجربن عدی افقی 14 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B233 بیلبورد تهران بیلبورد مسیر غرب به شرق بعد از قنبرزاده افقی 40 150.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B232 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم غرب به شرق قبل از خروجی خیابان شیخ بهایی افقی 53 200.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B231 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شمال به جنوب ورودی یادگار امام افقی 32 190.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B230 بیلبورد تهران بیلبورد بزرگراه صدر غرب به شرق حد فاصل دستور و بلوار کاوه افقی 32 210.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B229 بیلبورد تهران بیلبورد بزرگراه صدر غرب به شرق تقاطع شریعتی افقی 34 220.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B228 بیلبورد تهران بیلبورد همت شرق به غرب بعد از خروجی یادگار امام تقاطع اشرفی اصفهانی افقی 60 175.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B227 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق نرسیده به پل شیخ بهایی بالای دیوار سنگی افقی 73 435.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B226 بیلبورد تهران بیلبورد همت بعد از خروجی صیاد شمال داخل فضای سبز شرق به غرب افقی 37 130.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B225 بیلبورد تهران بیلبورد همت ابتدای پل ولیعصر غرب به شرق افقی 105 570.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین