جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
B265 بیلبورد تهران بیلبورد حکیم غرب به شرق لچکی ورودی شیخ فضل اله جنوب افقی 75 280.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B264 بیلبورد تهران بیلبورد چمران شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز افقی 24 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B263 بیلبورد تهران بیلبورد چمران جنوب به شمال جنب پل سئول افقی 60 350.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B262 بیلبورد تهران بیلبورد همت شرق به غرب ورودی پاسداران افقی 32 195.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B261 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق قبل از خروجی خیابان گاندی افقی 63 540.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B260 بیلبورد تهران بیلبورد همت شرق به غرب بعد از بزرگراه چمران داخل فضای سبز مجاور دیوار سنگی تابلو 2 افقی 70 480.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B259 بیلبورد تهران بیلبورد همت غرب به شرق بعد از پل چمران جنب نرده های کوی دانشگاه افقی 60 480.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B258 بیلبورد تهران بیلبورد مدرس شمال به جنوب پایین تر از آرش افقی 38 400.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT002 بام تهران بالای بام بام تهران ورودی پارکینگ بعد از گیت ورودی عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
BT001 بام تهران بالای بام بام تهران ورودی پارکنبگ قبل از گیت ورودی عمودی 12.36 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s031-2 بام تهران بالای بام ولنجک توچال سردر بام تهران دید برگشت عمودی 45.9 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
s031-1 بام تهران بالای بام ولنجک توچال سردر بام تهران دید رفت عمودی 45.9 100.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B257 بیلبورد تهران بیلبورد غرب به شرق جنب پل سواره رو شهید بروجردی لاین کندرو افقی 90 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B256 بیلبورد تهران بیلبورد شرق به غرب بعد از خیابان رجایی جنب رمپ خروجی رجایی جنوب عمودی 40 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
B255 بیلبورد تهران بیلبورد شرق به غرب500 مانده به پل کاظمی بعد از بازار تره بارمرکزی افقی 48 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین