جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shs 12 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد مینی بیلبورد میدان بزرگ افقی 16 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 11 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد مینی بیلبورد میدان بزرگ افقی 16 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 10 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد مینی بیلبورد میدان اول عمودی 12 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 9 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد مینی بیلبورد میدان اول عمودی 12 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 8 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد مینی بیلبورد میدان اول عمودی 12 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 7 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد مینی بیلبورد میدان اول عمودی 12 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 6 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد میدان اول کاسپین افقی 90 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 5 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد ورودی شهرک کاسپین افقی 50 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 4 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد میدان دوبلکس محمدیه افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 3 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد چهارراه اول مهرگان افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 2 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد دوم مهرگان افقی 72 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shs 1 شهرکهای صنعتی اطراف تهران بیلبورد میدان ورودی مهرگان افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h308 حومه تهران پل عابر جاده احمد آباد مستوفی نرسیده به اتوبان ازادگان رو به روی کارخانه کاله غرب به شرق افقی 100 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h307 حومه تهران پل عابر جاده احمد آباد مستوفی نرسیده به اتوبان ازادگان رو به روی کارخانه کاله شرق به غرب افقی 100 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-h306 حومه تهران پل عابر تهران ساوه میدان نماز شهدای مخابرات ورودی شهرک گلدسته شرق به غرب افقی 100 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین