جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت جاری:
     

کد تابلو شهر نوع تابلو تیپ متراژ کل ابعاد صفحه اجاره ماهیانه تاریخ اکران روشنایی
پل عابر افقی 45 175.000.000 تومان در حال اکران دارد
مسیر/نشانی
امام علی ما بین همت و رسالت ایستگاه کوثر جنوب به شمال امام علی